Ciekły gaz – przechowywanie oraz przewóz #2

Modele wykonane do aplikacji VR używanej do szkolenia kierowców odnośnie sekwencji czynności podejmowanych podczas napełniania oraz opróżniania cysterny do przewozu ciekłego gazu.

Agnieszka Cyrankiewicz © 2012÷2023