Hotschkiss 1914 z jarzmem

Karabin osadzony w jarzmie kulistym używanym w pojazdach pancernych.

Agnieszka Cyrankiewicz © 2012÷2023