pl Polish

.nowości.

Hotschkiss 1914 z jarzmem

Karabin osadzony w jarzmie kulistym używanym w pojazdach pancernych.