Początek prac nad blachą samolotu

Agnieszka Cyrankiewicz © 2012÷2023