modelowanie • tekstury • animacja

pl Polish

.nowości.

Zmiana paradygmatu [cz. 1 ]

Misja

Kilka dni temu, podczas spacerów w sieci ukierunkowanych na pogłębianie wiedzy dotyczącej powodów zastosowania technologii genowej w temacie kowida, natrafiłam w sieci na przesłanie/misję firmy Moderna, będącej współtwórcą jednego z zastrzyków RNA). Przesłanie to jest dostępne pod adresem, który umieszczam w źródłach (1).
Myślę że ze względu na elementy świadczące o zmianie paradygmatu w podejściu do ludzkiego organizmu, wyznanie firmy Moderna jest jedną z najistotniejszych informacji, na jakie udało mi się natrafić w minionych kilku miesiącach. Zachęcam do zapoznania się z całością tekstu, którego fragmenty  zamieszczam poniżej.

–„Mamy dedykowany zespół kilkuset naukowców i inżynierów skupionych wyłącznie na rozwoju technologii platformy Moderna. Są zorganizowani wokół kluczowych dyscyplin i pracują w sposób zintegrowany, aby pogłębiać wiedzę na temat nauki o mRNA i rozwiązywać wyzwania, które są unikalne dla opracowywania leków mRNA.”– (1)

–„Kiedy mamy koncepcję nowego leku mRNA i zaczynamy badania, podstawowe komponenty są już gotowe.
Ogólnie rzecz biorąc, jedyną rzeczą, która zmienia się z jednego potencjalnego leku na mRNA w inny, jest region kodujący – rzeczywisty kod genetyczny, który nakazuje rybosomom wytwarzanie białka.” – (1)

–„Musimy wprowadzić mRNA do docelowej tkanki i komórek, unikając układu odpornościowego. Jeśli zostanie uruchomiony układ odpornościowy, wynikająca z tego odpowiedź może ograniczyć produkcję białek, a tym samym ograniczyć korzyści terapeutyczne leków zawierających mRNA.”– (1)

–„Wykorzystanie mRNA do tworzenia leków jest złożonym przedsięwzięciem i wymaga przezwyciężenia nowych wyzwań naukowych i technicznych.”– (1)

Zgadza się, podstawowe komponenty oraz szlak są już gotowe i znajdują się one w naszym ciele. Są nimi nasze organelle, enzymy, kwasy nukleinowe oraz oczywiście rybosomy, które odczytują informację z mRNA (messenger/transportujący RNA) i na podstawie zakodowanej w nim matrycy tworzą białko. Naukowcom z firmy Moderna, pozostaje skonstruować jedynie jakąś sekwencję RNA/DNA i dostarczyć ją do naszego organizmu w taki sposób, aby bezpiecznie dostała się do wnętrza komórki (lub jądra komórkowego). Sformułowanie „bezpieczny sposób” oznacza, że wytworzony przez naukowców materiał genetyczny należy dostarczyć tak, aby nie został on uszkodzony/zniszczony przez ludzki organizm, na przykład w wyniku działania naszego systemu immunologicznego, który rozpozna go jako ciało obce i poczyni w nim mniejsze lub większe szkody, niwecząc żmudny trud kilkuset naukowców oraz inżynierów firmy.

Czym w sensie naukowym jest dostarczenie bezpośrednio (lub pośrednio z użyciem na przykład nanocząsteczek) do komórki, obcego (wytworzonego sztucznie lub „pozyskanego” z odmiennego gatunku/rodzaju organizmu) materiału genetycznego?
Jest to procedura, określana mianem transfekcji (patrz źródło 2.).
Z kolei transfekcja jest komponentem tego, co określamy mianem inżynierii genetycznej.

Ciąg dalszy nastąpi…

ŹRÓDŁA:
1. https://www.modernatx.com/mrna-technology/mrna-platform-enabling-drug-discovery-development
2. http://www.e-biotechnologia.pl/encyklopedia/articles.php?lng=pl&pg=217

Powiązane posty...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *