Hawker Typhoon Mk IB​

Hawker Typhoon – British designed as a fighter aircraft, practically used as a fighter-bomber plane. Designed and built in 1940 at Hawker Aircraft.
The aircraft was produced in two varieties: first the Hawker Typhoon F Mk IA – armed with 12 Colt-Browning machine guns cal. 7.69 mm spaced 6 on each wing, it was built 105 pieces. Then the Hawker Typhoon F Mk IB was produced – armed with four Hispano-Suiza cannons, cal. 20 mm. The armaments in the 4th plot were tested on the second prototype. Because these plots were originally designed to be mounted behind the engine, so that a fairly long barrel was going through the hub of the engine propeller, in Typhoon the barrels of the plots characteristically protruded quite far ahead of the front edge of the wing.

Hawker Typhoon – brytyjski projektowany jako samolot myśliwski, praktycznie używany jako samolot myśliwsko-bombowy. Zaprojektowany i zbudowany w 1940 roku w wytwórni Hawker Aircraft. Samolot produkowano w dwóch odmianach: najpierw Hawker Typhoon F Mk IA – uzbrojonej w 12 karabinów maszynowych Colt-Browning kal. 7,69 mm rozmieszczonych po 6 na każdym skrzydle, zbudowano jej 105 sztuk. Potem produkowano wersję Hawker Typhoon F Mk IB – uzbrojoną w 4 działka Hispano-Suiza kal. 20 mm. Uzbrojenie w 4 działka przetestowano na drugim prototypie. Ponieważ działka te pierwotnie przeznaczone były do montażu za silnikiem, tak aby dość długa lufa wychodziła przez piastę śmigła silnika, w Typhoonach lufy działek charakterystycznie wystawały dość daleko przed przednią krawędź skrzydła.
Hawker Typhoon IB, airplane, plane, WWII, war
Hawker Typhoon IB, airplane, plane, WWII, war
Hawker Typhoon IB, airplane, plane, WWII, war